LATINO N9 Orange cho nữ

Các hệ thống phân phối: BigC, Vinatex, Maximark, Satra, Hiway, Siêu thị Miễn Thuế.