LATINO N9 Đỏ cho nữ

Các hệ thống phân phối: BigC, Co.opmart, Vinatex, Maximark, Satra, Hiway, Siêu thị Miễn Thuế.