LATINO N72 cho nam va nữ

Các hệ thống phân phối: BigC, Co.opmart, Vinatex, Maximark, Hiway, Guardian, Siêu thị Miễn Thuế.