LATINO N62 cho nữ

Các hệ thống phân phối: BigC, Co.opXtra Linh Trung, Vinatex, Maximark, Satra, Hiway, Siêu thị Miễn Thuế.