Latino N6 cho nam

Các hệ thống phân phối: BigC, Co.opmart, Vinatex, Maximark, Satra, Hiway, Guardian.