Hệ thống phân phối

BIG C
Co.opmart
Guardian
Hiway
Maximark
ST Mien Thue
Vinatex-Mart