CARNIVAL N7 cho nam

Các hệ thống phân phối: BigC, Vinatex, Maximark, Hiway, Guardian, Siêu thị Miễn Thuế.