CARNIVAL N17 cho nam

Các hệ phống phân phối: Co.opXtra Linh Trung, Vinatex, Maximark, Satra, Hiway, Siêu thị Miễn Thuế.