CARNIVAL N16 cho nam

Các hệ thống phân phối: Co.opXtra Linh Trung, Vinatex, Satra, Hiway, Siêu thị Miễn Thuế.