CARNIVAL N15 cho nam

Các hệ thống phân phối: Co.opXtra Linh Trung, Vinatex, Maximark, Satra, Hiway, Siêu thị Miễn Thuế.